فارغ التحصیلان ششم دبستان مهردخت 1403

دخترم؛ رویاهات را دنبال کن و بخند همیشه، تا سال ها بعد به بازخوانی خاطرات زیبای امروز خود بنشینی.

آذر مصدق زاده
دبستان غیر دولتی مهردخت 1403